Kalendar važnih događaja u 2012. godini

27. travnja 2012. godine

– sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se utvrđivati financijski izvještaji i godišnje izvješće za 2011. godinu

Srpanj 2012. godine

– Glavna skupština društva