Sjednica Nadzornog odbora

Nadzorni odbor PULJANKA d.d. Pula na sjednici održanoj 27. travnia 2012. godine

donio je za točke dnevnog reda na kojima se raspravljalo o financijskim izvješćima i

izvje56u Uprave 2a2011. godinu ovu odluku… opširnije