Grupa Puljanka

Držimo da je, koncepcija udruživanja i stvaranja grupe Puljanka, težnja u našem budućem djelovanja. U sklopu ove grupe osim Puljanke d.d. djeluju još tri tvrtke: Istra d.d., Puljanka-Brionka d.o.o. te punionica Vistra vode i sokova B-voda d.o.o.

Svaka od ovih tvrtki, osim najmlađe članice B-vode d.o.o., dio su istarskog gospodarstva više od pola stoljeća. Zajedno predstavljaju sinergiju tradicije i iskustva stečenog kroz duge godine rada ali i snažan temelj za razvoj i napredak istarskog gospodarstva.

Logo koji predstavlja grupu Puljanku je stiliziran cvijet ljiljana sa tri latice. Svaka od latica predstavlja jednu od nosećih tvrtki ove grupe: Puljanku, Istru i Brionku. Cvijet ljiljana, koji je dio svečanog grba grada Pule, još snažnije povezuje grupu s Pulom, s gradom s kojim je svaka od ovih tvrtki snažno povezana.

Logotipi - Puljanka, Grupa Puljanka, Istra, Brionka, Vistra

www.istra-trgovina.hr
www.brionka.hr
www.vistra.hr

  • Webshop