Kodeks korporativnog upravljanja

Puljanka d.d.

Trgovačko, ugostiteljsko i proizvođačko dioničko društvo
Anticova 5, 52100 Pula

Matični Broj:  3209954
Upis u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040027692

Broj žiro-računa 240700-1118000117
OTP banka , Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Iznos temeljnog kapitala: 105.555.800,00 HRK
Broj izdanih dionica 1.055.558 svaka u  nominalnom iznosu od 100,00 kn
Oznaka: PLJK-R-A

Financijska izvješća

Financijska izvješća možete pronaći na stranici Zagrebačke burze

Članovi uprave i nadzornog odbora

Članovi uprave:

Zoran Vencl, Predsjednik
Albert Faggian
Korado Soldatić

Članovi nadzornog odbora:

Veljo Šumberac, Predsjednik
Dragan Stojkovski, Zamjenik predsjednika
Mirna Sloković
Radenko Ognjenović
Darko Jergović

Odgovorne osobe / osobe za kontakt

Moris Batel-Stojkovski, Izvršni direktor i Direktor PJ Veleprodaja
moris.batel-stojkovski@puljanka.hr
tel:   052 / 223-361
fax:  052 / 212-390

Jasna Mašinović Puh, Direktor PJ maloprodaja
jasna.puh@puljanka.hr
tel:   052 / 223-361
fax:  052 / 212-390

Miranda Per, Rukovoditelj  financijsko-računovodstvenih poslova
miranda.per@puljanka.hr
tel:   052 / 223-361
fax:  052 / 212-390

  • Webshop