Kodeks korporativnog upravljanja

Puljanka d.d.

Trgovačko, ugostiteljsko i proizvođačko dioničko društvo
Anticova 5, 52100 Pula

Matični Broj:  3209954
Upis u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 040027692

Broj žiro-računa 240700-1118000117
OTP banka , Domovinskog rata 3, 23000 Zadar

Iznos temeljnog kapitala: 105.555.800,00 HRK
Broj izdanih dionica 1.055.558 svaka u  nominalnom iznosu od 100,00 kn
Oznaka: PLJK-R-A

Financijska izvješća

Financijska izvješća možete pronaći na stranici Zagrebačke burze

Članovi uprave i nadzornog odbora

Uprava:

član – Zoran Vencl

 

Prokurist:

Duško Koruga

 

Nadzorni odbor:

predsjednik – Predrag Đorđević

zamjenik predsjednika – Nenad Marković

član – Krešimir Baranović

član – Ivan Ivanković

član – Radenko Ognjenović

 

 

Odgovorne osobe / osobe za kontakt

Mila Nikolić, Direktor administracije – mila.nikolic@puljanka.hr

Jasna Mašinović Puh, Direktor operacija – jasna.puh@puljanka.hr

tel:   052 / 223-361
fax:  052 / 212-390